Vyberte stránku

TENKOVRSTVÁ LAZURA WIGODECOR

WIGODECOR Dünnschichtlasur je olejovitá lazura (směs rostlinných olejů a alkydové pryskyřice) na dřevo
s ochranným filmem, který dřevo chrání a zabarvuje, bez zakrytí struktury dřeva. Lazura propůjčuje dřevu
přirozený povětrnosti odolávající vzhled.

Hustota: ca. 0,85 g/cm³ při 20°C podle odstínu
VOC-obsah: Kategorie A/f (700 g/l (2010)) Tento výrobek obsahuje max. 690 g/l VOC.
Barevné odstíny: borovice, stará borovice, světlý dub,dub, týk, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, starošedá a stříbrná

CENA OD 590 

Počet

Individuální poptávka

Zobrazovaná dostupnost nemusí být aktuální, o dostupnosti budete informováni při potvrzení objednávky.

WIGODECOR Dünnschichtlasur je olejovitá lazura (směs rostlinných olejů a alkydové pryskyřice) na dřevo
s ochranným filmem, který dřevo chrání a zabarvuje, bez zakrytí struktury dřeva. Lazura propůjčuje dřevu
přirozený povětrnosti odolávající vzhled.

Hustota: ca. 0,85 g/cm³ při 20°C podle odstínu
VOC-obsah: Kategorie A/f (700 g/l (2010)) Tento výrobek obsahuje max. 690 g/l VOC.
Barevné odstíny: borovice, stará borovice, světlý dub,dub, týk, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, starošedá a stříbrná

Odstíny odolávají světlu a jsouvzájemně libovolně mísitelné. WIGODECOR Dünnschichtlasur odstín bezbarvý slouží k zeslabení odstínů k docílení různých barevných
sytostí. Je dovoleno míchat do poměru 1:1.

Zpracování:
Nános se provádí štětcem, krátkým máčením nebo poléváním. Je zakázáno stříkat. Nesmí se dostat do půdy.
Před upotřebením důkladně promíchat. Překontrolovat odstín na pozdější reklamace nebude brán zřetel!
Doporučují se dva nánosy. Sušící čas mezi jednotlivými nánosy 8 až 24 hodin.
K docílení stejnoměrného vzhledu se doporučuje po 20-30 minutám od nánosu, přebytečné množství lazury
na ploše, ještě jednou suchým štětcem setřít. Při přetírání již natřené plochy je sušící čas minimálně 24
hodin.
1) dřevo musí mít vlhkost 12-15%
2) všechny kolmé hranky rádius min.3mm , všechny vodorovné hranky musí mít kulatinky min. 10mm
3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování vody (kapsy) a voda mohla odtékat
4)vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců,v případě poškození provést opravu
5)obnova nátěru se doporučuje po třech letech
6) proschnutí mezi jednotlivými nátěry (při 20 C , r.v. vzduchu 65% , pohyb vzduch 5m/min) 8-.24 hodin, teplota při schnutí
nesmí klesnout pod 15 C
Při použití na dřevinách s obsahem tříslovin může dojít k vymývání tříslovin deštěm.
Množství: cca. 80 – 100 g/m² na nános
Spotřeba: 1 litr vystačí ve dvou nánosech na cca. 6 m²
.
WIGODECOR Dünnschichtlasur se používá neředěn.
K čištění pracovního nářadí a zařízení použijte ředidlo Wildschek 9001 nebo S6005.

Všeobecné pokyny:
Naše doporučení nezbavují kupujícího od vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek
záleží na pracovních podmínkách a na kvalitě podkladu.
Ochrana dřeva:
Chemická ochrana dřeva se provádí na základě doporučení projektanta. Pro všechny nosné stavební díly,
které nepřicházejí do styku se zemí, doporučujeme použít na nenatřené dřevo nejdříve nános 1x Sikkens
Cetol Aktiva jako impregnaci a docílit tak předepsaného stupně ochrany (Třída 2 a 3).
Wigodecor Dünnschichtlasur má účinek: B….proti zamodrání, P…proti houbám, W..proti povětrnosti,
Renovace:
Pro následnou péči je dostačující, pokud se plocha kartáčem zbaví prachu a nečistoty a jednou přetře
WIGODECOR Dünnschichtlasur.
Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá musí se podklad přebrousit znovu provést nátěr.
Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

WIGODECOR Dünnschichtlasur obsahuje ochranné filmotvorné složky k ochraně proti modrání a plísni.
Obsahujet 0,24g/100g Jodpropinyl-butylcarbamat (IPBC). Použít pouze ve venkovním prostředí. Nepoužívat
pro velkoplošné nátěry vnitřního prostoru, který je určen pro skladování potravin, krmiv nebo je určen pro
dlouhotrvající pobyt lidí nebo zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s potravinami
nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Špatné použití může vést k poškození zdraví.
Uchovávejte mimo dosah dětí
Nevdechujte páry.
Zamezte styku s kůží a očima.
Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Minimální trvanlivost: v originálním dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování: 2 roky

ODSTÍN + BALENÍ

bezbarvý 1 lt, bezbarvý 5lt, borovice 1 lt, borovice 5lt, bříza 1 lt, bříza 5lt, dub 1lt, dub 5lt, eben 1lt, eben 5lt, mahagon 1lt, mahagon 5lt, ořech 1lt, ořech 5lt, palisandr 1lt, palisandr 5lt, světlý dub 1lt, světlý dub 5lt, stará borovice 1 lt, stará borovice 5 lt, starošedá 1lt, starošedá 5lt, stříbrná 1lt, stříbrná 5lt

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Individuální poptávka