Vyberte stránku

PLOTOVÉ RÝGLE Z TRVANLIVÉHO DŘEVA

Kromě plotových  sloupků, které jsou v zemi nebo betonu nejrychleji degradují plotové rýgle ( rozuměj vodorovné prvky spojující sloupky), protože jsou v horizontální rovině trvale vystaveny dešťové vodě a UV záření. Z tohoto důvodu je na tato kritická místa důležité, použít trvanlivé dřevo.